Konverents distantsilt: Katrin Isotamm | Tallinn Music Week

Konverents distantsilt: Katrin Isotamm

Konverents distantsilt: TMW 2020 konverentsi panelistide ja kõnelejate intervjuuseeria tänane vastaja on Telia Eesti kommunikatsiooniüksuse direktor Katrin Isotamm.

Telia Eesti on TMW partner olnud alates 2014. aastast. Seitsme aasta jooksul on maailm muutunud ja meie koostöö edasi arenenud. Oleme uhked, et meie koostöö Teliaga väärtustab loomingulisust ja innovatsiooni, võrdõiguslikkust ning kestliku arengu eesmärke. Olgu selleks küberkiusamise vastane kampaania või eesmärk muuta oma tegevus aastaks 2030 süsinikuneutraalseks ja jäätmevabaks – on Teila vastutustundlikkus inspiratsiooniks, innustades nii oma kliente kui partnereid ühiselt ühiskonna arengusse panustama.

On hea meel jagada sel keerulisel ajal Katrini mõtteid.

Kuidas on eriolukord Teid / Teie organisatsiooni mõjutanud?

Isegi kui me ei suuda ennustada käimasoleva kriisi pikkust ja sügavust, on kindel, et see mõjutab sügavuti kõiki inimesi, ettevõtteid ja ühiskonda. Telia kui elutähtsa telekommunikatsiooni- ja IT-teenuse pakkuja roll Eestis on saanud olulisemaks kui kunagi varem – inimestele peab tagama võimaluse olla kontaktis oma lähedastega, töötada ja „kaugsuhelda“ erinevate digilahenduste abil, ka lapsed peavad õppima koolist eemal kodus. Meie statistika näitab muidugi interneti, mobiilse andmeside ja teleprogrammi sisu tarbimise kasvu, kuid ka telefonikõnede arv on kasvanud enam kui poole võrra! Seetõttu peame eraldama palju ressursse nende vajalike teenuste häirimatuks tööks. Meie töötajatel ja eriti eesliinil olijail – tehnikutel, kaupluste töötajatel – pole kerge. Nad väärivad erilist kiitust oma kohaloleku ja jätkuva vapra klienditeeninduse eest.

Kuna praeguses reaalsuses on palju muresid ja piiranguid, olen avastanud, et vajan iga päev pikka jalutuskäiku, et hoida vaim puhas ja tasakaalus. Vaimse tervisega seonduv on üks praeguse olukorra tagajärgedest, millega ühiskond peaks olema valmis tegelema palju süvenenumalt ja aktiivsemalt.

Teie suurim mure ja suurim lootus?

Muretsen olukorra ettearvamatuse üle. Valikud, mida peame tegema, nende ajastus. Põhiõigused, mis on ära võetud – kas need taastatakse muutumatuna, kui pandeemia on kontrolli alla saadud? Kas näeme veel kunagi veel endist maailma? See muutus ikka väga kiiresti.

Loodan, et olenemata rasketest aegadest (või konkreetselt nende tõttu) suudame ühiskonnana harmoonilisemalt koos eksisteerida. See algab väikestest asjadest – igaüks saab mõjutada oma suhtlust ja sotsiaalmeediat, et aidata tasakaalustada või võimaluse korral rahuneda või, vastupidi, vastandada ja äärmuslikustada.

Hea on see, et kriisist väljudes ei kahtle maailm ilmselt enam kunagi heade digitaalsete lahenduste vajalikkuses. Selles valdkonnas tõuseb esile palju uusi uuenduslikke ideid, sealhulgas selliseid, mis aitavad kogukondi kas virtuaalselt või muul viisil ühendada, leevendada süvenevat üksinduse probleemi ja aidata abivajajaid.

Milline on muusika, kunsti ja kultuuri roll tulevikus? Mis muutub?

Veelgi olulisem kui kunagi varem on taastada „normaalsus”, luua positiivseid emotsioone ja vajalikku eskapismi, ühendada, et edendada loovust. Tõenäoliselt aitab see kriis sündida paljudel uutel lahendustel ja lähenemisviisidel ning tööstusel areneda uutes suundades, mis võivad olla suurepärased.

Milline on selle muutuse tulemusena teie unelmate tulevikustsenaarium? 

Et sellest tulenev majanduslangus ei oleks nii karm, kui ma kardan, et see saab olema. Et saame sellest koostöös kogu ökosüsteemiga üle. Et see kriis õpetab meid ümber hindama paljusid asju, mida me varem iseenesestmõistetavaks pidasime ja väärtustama inimkontakte rohkem kui kunagi varem. Et uusi tehnoloogiaid kasutataks ühise väärtuse loomiseks veelgi loomingulisemalt. Lähiajaks aga soovin ma, et TMW toimub augustis ja on sama vägev kui alati. Vaid mõni kuu on jäänud, ent ei jõua seda ära oodata!