Missioon ja väärtused | Tallinn Music Week

Missioon ja väärtused

Missioon

TMW pole lihtsalt festival. See on ka meie – paljude sarnase mõttelaadiga inimeste – ühistöö ning panus paremasse ühiskonda. Festivali moodustavad inimesed, ettevõtted, organisatsioonid, artistid, brändid, ideed ja algatused, mis meile meeldivad ja millesse me usume. Meie võimuses on neid maailmale tutvustada, edendades seeläbi annet, mitmekülgsust ja avatust.

 

Mis meile meeldib ja millesse me usume

Usume, et 21. sajandi rikkus on võrdsetel õigustel ja võimalustel põhinev kultuuriline ja etniline mitmekülgus.

Avastamata annet leidub Serbiast Siberini, Lätist Liibanonini, Eestist Etioopiani. Soovime, et meie festival oleks mitmekülgsuse, ainulaadse ande ja värskete ideede pühitsus.

TMW publik soovib lisaks meelelahutusele ka sissevaadet erinevate kunstivormide ja nähtuste olemusse. Soovime oma külalistele pakkuda tähenduslikku koosolemist, avastusi, uusi sõpru ning piiride, valdkondade, žanrite ja maitse-eelistuste ülest kogemust.

Seega oleme avanud oma uksed tavameelelahutuse reegleid raputavaile nähtustele, mida käivitame ja lahkame üheskoos festivali külalistega.

 

Väärtused

TMW seisab sõnavabaduse, piiranguteta eneseväljenduse, võrdsete võimaluste ja erinevate maailmavaadete eest.

Loovtööstus sõltub vabadusest ja sallivusest uue ning vahel ka ootamatu vastu.

 

Meie roll ühiskonnas

TMW aitab saavutata järgmisi sihte:

 • julge, loova mõtte edendamine
 • uute artistide ja nende tugistruktuuri tutvustamine ja edendamine ning tegutsemisvõimaluste loomine
 • ühtsuse ja koostöö edendamine
 • Eesti rahvusvaheliste sidemete, tuntuse ja tunnustuse edendamine
 • kaubanduse, turismi, kodanikuteadlikkuse ja motiveeritud ettevõtluse turgutamine

 

Panus muusikasektorisse

 • rahvusvaheliste suhete ja laiema tunnustuse edendamine
 • muusikute, ettevõtete ja brändide karjäärivõimaluste edendamine
 • erinevate turgude ja regioonide alase teadlikkuse tõstmine
 • teadmised ja haritus
 • bränditeadlikkuse tõus
 • kultuuriturismi ja -majanduse edendamine
 • rahvusvaheliste suhete ja laiema tuntuse/tunnustuse edendamine
 • festivalile ja selle külalistele teenust pakkuvate ettevõtete sissetuleku suurendamine
 • uut tüüpi ettevõtted, tuluallikad ja ärimudelid
 • rohkem töökohti, rahuldust pakkuvat tegevust, õnnelikke kodanikke
 • ekspordi edendamine
 • brändi väärtuse edendamine

Meilt kodanikele

 • teadlikkuse ja mõistmisvõime edendamine, hirmu vähendamine
 • põnevus, innustus, inspiratsioon