Konverents distantsilt: Maxie Gedge | Tallinn Music Week

Konverents distantsilt: Maxie Gedge

Konverents distantsilt: TMW 2020 konverentsi panelistide intervjuuseeria tänane vastaja on Keychange’i projektijuht Maxie Gedge. Maxie töötab 2016. aastast Ühendkuningriigi juhtiva uue muusika ja talendiarenduse sihtasutuse PRS kommunikatsioonistrateegia juhina, pühendudes ühtlasi PRS-i programmidele Women Make Music ja Keychange, mis toetavad soolist võrdõiguslikkust muusikas. Tänaseks Keychange’i projektijuhina tegutsev Maxie on ka üks 9. aprillil algava ülemaailmse häkatoni The Global Hack kultuuri ja loovuse teemaliini mentoritest, juhendades tiime, mis hakkavad tegelema Keychange’i esitatud väljakutsega: kuidas toetada pandeemia ajal muusikavaldkonnas alaesindatud hääli, et saavutada valdkondlik sooline tasakaal aastaks 2022? #CreativeImpact #tmw2020#keychange #TheGlobalHack #creativity

Kuidas on eriolukord Teid / Teie organisatsiooni mõjutanud?

Mul on väga vedanud, et saan PRS-i ja Keychange’i tööd teha kodus, isoleerituna, kuid seltskonnas (koos oma naisega!). Üritan säilitada positiivsust, võimeldes, lugedes ja kuulates võimalikult palju uut muusikat.

Keychange on ülemaailmne projekt, mis tugineb juba iseenesest kaugtööl ja erinevate riikide inimeste ühendamisel, nii et meie osalejate kogukond ja partnerid (sh TMW) ja saadikud reageerivad olukorrale avatult ja uuendusteks valmis olles. Oleme rõõmsad, et (praeguse plaani kohaselt) toimuvad kõik 13 käesolevaks aastaks plaanitud Keychange’i partnerfestivali ning vahepeal korraldame projekti osalejatele iganädalasi tegevusi üle neti.

Aitame muusikuil rahastuse ja toetusega nii tuuritada, luua, esineda rahvusvahelistel esitlusüritustel, salvestada ja üllitada kõike, mis on seotud uue muusika esitamise, loomise või promoga. Ehkki meie seatud tähtaegu ja võimalusi ei ole antud olukord liiga palju mõjutanud, on paljude muusikute vajadused ja karjäärivõimalused äärmuslikult või lausa katastroofiliselt muutunud. Teeme kõik endast oleneva, et olukorda parandada ja tegeleme koos oma partneritega lisatoe võimaluste väljatöötamisega. Käivitasime Spotify muusikaabi kampaania abil uue fondi, mis keskendub laulukirjutajate toetamisele uue muusika loomisel ja edendamisel, ning hädaabi-fondi koos oma pearahastajaga PRS for Music, mis pakub oma liikmetele finantsabi kiirtoetustega.

Teie suurim mure ja suurim lootus?

Minu suurimaks meie valdkonna murelasteks on kõik artistid, füüsilistest isikutest ettevõtjad, vabakutselised tegijad ja sõltumatud organisatsioonid, kelle sissetulekud on ränga hoobi saanud. Muusikatööstuses on nii palju inspireerivaid ja säravaid inimesi, kes väärivad turvalist ja toetavat infrastruktuuri. Nende mõju meie kogukondadele ei saa alahinnata. Tahan, et neid jätkuvalt märgataks ja toetataks ning et nad tunneksid end nähtavate ja võimestatutena. Muidugi loodan kõige enam, et muusikatööstusel võimaldatakse selle saavutamiseks teha koostööd valitsustega kogu maailmas.

Milline on muusika, kunsti ja kultuuri roll tulevikus? Mis muutub?

See pandeemia on meid kiiresti pannud uuesti mõtestama kogukonnatunnetust ning väärtustama juurdepääsu muusika, kunsti ja kultuuri kaudu jagatud ühiselamustele. Elavmuusika ja sellest saadav inspiratsioon on muusikatööstuses (ja ka muudes kultuuri avaldumisvormides) asendamatud, nii et loodan, et tulevikus väärtsustatakse rohkem neid hetki ja nende tähendust. Arvan, et muusika, kunst ja kultuur on üha enam seotud tehnika ja uuendustega, mis loodetavasti tahab kogu valdkonnale ka rohkem stabiilsust. Kuid ennekõike olen kindel, et sel kummalisel ja ebakindlal ajal aitab kunst rohkem kui kunagi varem meil mõista maailma, iseennast ja üksteist.

Milline on selle muutuse tulemusena teie unelmate tulevikustsenaarium?

Vähem reisimist, rohkem loome- ja kultuurivahetust. Loojate õiglane tasustamine ja turvalisus (ja teostele suurema väärtuse omistamine). Rohkem hetkes olemist, seotust oma ajaga. Süsteemide ja struktuuride regulaarne kontroll. Rohkem raha ja aega võrgustike ja kogukondade loomiseks.