Konkurss: Shiftworks otsib Tallinn Music Week festivalijuhti | Tallinn Music Week

Konkurss: Shiftworks otsib Tallinn Music Week festivalijuhti

Tallinn Music Week (TMW) on üks Euroopa hinnatumaid uue muusika ja linnakultuuri festivale ning muusika- ja loomevaldkondade professionaalide kontaktüritusi. Festivali missioon on toetada Eesti muusika rahvusvahelistumist ja professionaliseerumist ning tutvustada Eestit ja Tallinna.

Festivalijuhi töö põhieesmärk:

Tagada TMW brändi ja festivalitiimi jätkusuutlik areng ning edendada festivali ärilisi eesmärke, kandes hoolt, et valdkonnajuhtide töö on sujuv ning loodud sisust tekib koostöös partneritega tervik, mis esindab TMW väärtusi ja arengusuundi. Festivalijuht teeb strateegilistes küsimustes koostööd festivali asutajaga.

Vastutusvaldkonnad:

– Tiimi komplekteerimine
– Tiimi töö ja arengu toetamine
– Festivali kvalitatiivsete ja äriliste eesmärkide seadmine ja juhtimine
– Festivali tööplaani loomine ja tulemuslik juhtimine
– Festivali eelarve juhtimine ja tasakaalus hoidmine
– Festivali kokkulepete ja partnersuhete hoidmine ja arendamine ning uute loomine
– Sünergia, seoste ja terviku loomine festivaliosade vahel

Eeldused:

– Mitmetahuliste protsesside juhtimise kogemus
– Inimeste juhtimise kogemus
– Hea pingetaluvus
– Hea ärivaist ja tulemusele orienteeritus
– Hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Väärtustame:

– Kaasavat ja avatud organisatsioonikultuuri
– Paindlikkust, kohanemisvõimet ja oskust näha võimalusi
– Analüütilist mõtlemist ja tõenduspõhist argumentatsiooni
– Lugupidamist loodud brändi ja oskusteabe vastu

Kasuks tuleb:

– Rahvusvahelise töö kogemus
– Teadmised ärijuhtimisest
– Orienteerumine loomevaldkonnas
– Vene keele oskus

Pakume:

– Täiskohaga tööd perspektiiviga minimaalselt 3 aastaks
– Konkurentsivõimelist palka
– Inspireerivat töökeskkonda Telliskivi Loomelinnakus
– Professionaalset tiimi ning tööd loovas ja ambitsioonikas rahvusvahelises töökeskkonnas
– Võimalust tõsta Euroopa ühe hinnatuma muusika- ja linnafestivali konkurentsivõimet
– Võimalust panustada loomemajanduse ja kultuurivaldkonna arengusse

Kandideerijalt ootame:

-CV
– Motivatsioonikiri ühel A4-l, mis koosneb järgmistest osadest
1) Miks just see organisatsioon 2) Miks mina 3) Miks praegu 4) Minu visioon TMW arenguks

 

Konkursi tähtaeg: 21. detsember 2020

Tööle asumine: jaanuar 2021

Katseaeg: 3 kuud

Materjalid ja lisaküsimused palume saata aadressile konkurss@tmw.ee 

TMW festivali korraldab ettevõte Shiftworks.