Tallinn Music Week otsib festivalijuhti | Tallinn Music Week

Tallinn Music Week otsib festivalijuhti

Ettevõte Shiftworks otsib avaliku konkursiga festivali Tallinn Music Week (TMW) festivalijuhti.

Sobilikult kandidaadilt oodatakse mitmetahuliste protsesside juhtimise kogemust, festivali kvalitatiivsete ja äriliste eesmärkide tulemuslikku saavutamist ning võimekust arendada Euroopa ühe hinnatuma muusika- ja linnafestivali konkurentsivõimet. Tulevane juht seisab hea festivalitiimi igapäevase töö juhtimise eest, lähtudes TMW brändi väärtustest ja eesmärkidest.

TMW asutaja ja selle korraldajast ettevõtte Shiftworks juht Helen Sildna keskendub uue festivalijuhi tööle asumisel ettevõtte terviklikule arengule ning jätkab TMW tegevustesse panustamisega strateegilisel tasandil.

“TMW on saanud 12 aasta jooksul anda olulise panuse sellesse, et Eesti muusikal oleks rohkem rahvusvahelisi võimalusi, ütleb Sildna. “Meie festivalitiimist on kasvanud välja oma ala eksperdid, oleme enesekindlalt Euroopa sündmustekaardil ning organisatsioonina tugev.”

Sildna lisab, et plaanib edaspidi keskenduda ettevõtte juhtimisele ja TMW strateegia kujundamisele: “Aeg on anda festivali igapäevane juhtimine üle uuele pädevale inimesele. Mina ei liigu aga kuhugi kaugele, vaid keskendun Shiftworksi teenusteportfelli arendamisele, kasutades sündmuskorralduse ja kommunikatsiooni kompetentse strateegilise mõjuga projektide arendamisel. Kultuuri ja loomevaldkonna roll ja positiivne mõju ühiskonna arengus on jätkuvalt see, mille nimel töötan.”

Kandidaatidelt oodatakse avaldusi kuni 21. detsembrini 2020 e-postile konkurss@tmw.ee. Tööle asumine katseajaga kolm kuud on jaanuar 2021.

Konkursi ja kandideerimise info

TMW festivali korraldab ettevõte Shiftworks. TMW on üks Euroopa hinnatumaid uue muusika ja linnakultuuri festivale ning muusika- ja loomevaldkondade professionaalide kontaktüritusi. Festivali missioon on toetada Eesti muusika rahvusvahelistumist ja professionaliseerumist ning tutvustada Eestit ja Tallinna. Tänavu augustis eriolukorra järgselt toimunud viimane TMW festival elavdas nii välis- ja siseturismi kui ka kogu muusika- ja kultuurisektoriga külgnevat ökosüsteemi.

Järgmine TMW festival toimub 6.-9. mail 2021.