Tallinn Music Weeki konverents avalikustas esimesed kõnelejad ja teemad: muusikatööstus 2.0 ja kultuuri roll kestliku arengu eesmärkide täitmisel | Tallinn Music Week

Tallinn Music Weeki konverents avalikustas esimesed kõnelejad ja teemad: muusikatööstus 2.0 ja kultuuri roll kestliku arengu eesmärkide täitmisel

Tuleval kevadel 12. korda toimuv rahvusvaheline uue muusika ja linnakultuuri festival Tallinn Music Week (TMW) avalikustas sündmuse raames aset leidva konverentsi teemade ja kõnelejate esimese ringi. 27.–28. märtsil Eesti Kunstiakadeemias toimuv konverents toob kokku nii muusikavaldkonnas tegutsejad kui ka erinevate sektorite ettevõtjad ja poliitikakujundajad. Tulevase konverentsi fookuses on uue ajastu muusikatööstus ja kultuuri roll kestliku arengu eesmärkide saavutamisel.  

TMW 2020 esitleja on Telia. TMW konverentsi muusikatööstuse seminaride ja kiirkohtumiste programm sünnib koostöös Eesti muusika arendus- ja ekspordikontoriga Music Estonia. 

TMW 2020 konverentsi ja festivali ühispass hinnaga  175 eurot ning festivalipass hinnaga 55 eurot on müügil festivali veebipoes.

TMW 2020 konverents keskendub kultuuri ja loomemajanduse rollile algaval kümnendil, järgides ÜRO Peaassamblee sätestatud kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030. Lisaks aruteludele kultuuri ja loovmajanduse strateegiaist eesmärkide saavutamisel, süvenetakse konverentsil ka muusikavaldkonna arengusuundadesse.

Tähistades 2020. aastat kui pöördepunkti muusikatööstuses, uuritakse konverentsil muuhulgas kohanemist voogedastuse ajastu pöördumatute trendidega ning teadlikumat ja jätkusuutlikumat valdkondlikku tegutsemist tuuritamisest festivalikorralduseni. Käsitletakse ka üha aktuaalsemaks muutuvaid vaimse tervise probleeme muusikaäris ning isiklike harjumuste ja tegutsemispõhimõtete muutust üleilmse kliimakriisi tingimustes.

„Võib julgelt väita, et filmitööstuse kõrval on digipööre kõige olulisemalt muutnud just muusikavaldkonda,” ütleb Music Estonia juht Virgo Sillamaa. „On aeg, et meie sektori visionäärid ja praktikud koonduksid, et arutada, kuidas muusikatööstust ja selle mõju ühiskonnas tõeliselt edendada.”

TMW esitleja Telia Eesti kommunikatsioonidirektori Katrin Isotamme sõnul on TMW juba aastaid näidanud head eeskuju kestliku arengu eesmärkide poole püüdlemisel: „TMW konverents on suurepärane formaat, mille kaudu saab ühendada erinevaid sektoreid kestliku arengu eesmärkide  nimel koostööd tegema. Telia on endale nendest peamisteks võtnud keskkonnaga seotud tegevused. Tahame saavutada 0% süsihappegaasi ja 2, 0 % prügi aastaks 2030, mis on võimalik vaid kõiki töötajaid, kliente ja partnereid kaasates.”

Konverentsi ühe fookusettekande loovtööstuse tulevikunägemusest ja potentsiaalist uue majanduse mootorina peab Saint Lucia Sir Arthur Lewise nimelise kogukonnakolledži direktor Keith Nurse, tuginedes oma pikaajalisele töökogemusele kaubanduspoliitika, intellektuaalomandi, tööstuspoliitika, rände ja kestliku arengu valdkonnas, muuhulgas TLÜ infotehnoloogia juhtimise magistriõppe professorina ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõustamiskomisjoni liikmena.

Euroopa Komisjoni programmi „Music Moves Europe” ettevalmistustegevuste osana võetakse  konverentsil arutlusele Euroopa muusikaekspordi strateegia, määratledes muusikavaldkonna piirideülese koostöö alase tegevuskava ja sihid. Elavmuusika valdkonna arenguid ja piirkondliku koostöö plaane käsitletakse äsja asutatud Live Music Estonia kureeritud arutelupaneelides.

Muusikatööstus 2.0 väljakutsete ja muutustega seonduvaid uut tüüpi tegevus-, loome- ja koostöömudeleid uuritakse konverentsil muuhulgas ka läbi öömajanduse, uute festivaliturgude, tulevikulinnade ja kultuuripärandi prisma.

Kahe konverentsipäeva tulemused ja andmed võetakse kokku laupäeval, 28. märtsil valdkonna ekspertide, andmeanalüütikute ja teadlaste poolt läbiviidavas Muusikatööstus 2.0 manifesti ettekandes.

TMW 2020 konverentsi kinnitatud kõnelejad

TMW 2020 konverents Facebookis

Kogu TMW 2020 festivali ja konverentsi programm avalikustatakse järk-järgult tulevase aasta jaanuarist märtsini.

TMW 2020 konverentsi ja festivali ühispass hinnaga  175 eurot ning festivalipass hinnaga 55 eurot on müügil festivali veebipoes.

Konverentsi ja muusikafestivali kõrval on TMW kavas ka tasuta linnalava kontserdid, avalike vestluste sari TMW Jutud, muusikateemalised töötoad lastele ning erinevaid kunstivorme ja kodanikualgatust ühendavad ettevõtmised avalikus linnaruumis. Kogu festivali programm avalikustatakse järk-järgult 2020. aasta jaanuarist märtsini.

TMW festivali korraldab Shiftworks OÜ koos paljude partnerite ja kaaskorraldajatega. Muusikaprogrammi korraldus ja produktsioon saab teoks koostöös agentuuriga Damn.Loud. TMW konverentsi ja muusikatööstuse arenduprogrammide partner on Music Estonia.