Tallinn Music Weeki värske tuleviku-uuring aitab tulevase festivali tegevusi kavandada | Tallinn Music Week

Tallinn Music Weeki värske tuleviku-uuring aitab tulevase festivali tegevusi kavandada

Festivali Tallinn Music Week (TMW) esinejate, külastajate ja partnerite seas läbi viidud tulevikufestivali uuringust selgub, et eriolukorra vältel osales virtuaalformaadis üritustel 78 protsenti kõigist vastajatest, kellest omakorda 67 protsenti leidis, et need ei asenda elava esituse kogemust. 

Ajavahemikus 21.04–4.05.2020 veebiküsitluse teel läbi viidud uuringu keskseks eesmärgiks oli TMW eri huvigruppide tagasiside põhjal välja selgitada TMW ja sama tüüpi esitlusfestivalide väljakutseid ja võimalusi. Uuringu lisaeesmärgiks oli saada ülevaade isolatsiooniajal hoogustunud digitarbimise suundumustest ja nende rakendamise võimalustest eelseisva TMW festivali programmis.

Tutvu TMW tulevikufestivali uuringu raportiga

Uuringu tulemused on üks lähtekohti, mis aitab eriolukorra järgsel festivali programmi ümberkorraldusel paremini arvestada erinevate huvigruppide ootustega.

„Igasugune arendustöö võiks rohkem tugineda kogutud ja analüüsitud andmetele,“ leiab TMW konverentsi ja linnaprogrammi koordinaator Natalie Mets, lisades: „Tänu sellele, et nii paljud külastajad, artistid ja partnerid võtsid oma päevast pool tundi, et anda meile sisukat tagasisidet, saame päriselt tuua festivali sisse uuendused, mis on kasulikud kõikidele osapooltele. Anname endast parima, et see juba tänavusel festivalil ka tulemust annaks.“

Uuringu tulemustest selgus, et eriolukorra vältel osales virtuaalformaadis üritustel 78 protsenti kõigist vastajatest, kellest omakorda 67 protsenti leiab, et need ei asenda elava esituse kogemust. 72 protsenti vastajatest eelistab festivali formaadina traditsioonilist elavesituse kesksest lahendust, vaid 4 protsenti näeb tulevikufestivale ka täielikult virtuaalsetena ning 33 protsenti arvab, et festivalid võiks tavaformaati täiendada ka kaugosalust võimaldavate digi- ja hübriidlahendustega.

68% välisartistidest ja 61% Eesti artistidest  märkis, et on saavutanud TMW-l esinemisele seatud eesmärgid, mis olid seotud eeskätt rahvusvahelise tegevuse edendamisega. Samas ilmnes, et paljud artistid ei ole täiel määral kursis TMW pakutavate võimalustega. Kaaludes üldisemalt erinevatel esitlusfestivalidel esinemise poolt- ja vastuargumente, tõid enamik välisartiste välja ürituste maine, enamik Eesti artiste aga finantsilised põhjused.

TMW partnerite vastustest ilmnes, et nende jaoks on olulisim TMW roll loomemajanduse edendamisel ning erinevate ühiskonnagruppide ja kogukondade kaasamisel. Eraldi toodi välja TMW töö Eesti venekeelse elanikkonnaga.

Uuringu andmeil on TMW tavakülastajaile festivalide valikul kõige olulisemad kriteeriumid ürituse programm, atmosfäär ja piletihind. Muusika- ja loomevaldkonna professionaalidest külastajad hindavad kõrgelt väljakutseid esitavat programmi, soovides konverentside esinejatena näha teiste seas eelkõige muusikavaldkonna tippspetsialiste, aga ka rohkem ühiskondliku ja poliitilise mõjuga tegijaid ning kultuuriteoreetikuid.

Kõik küsitletud huvigrupid hindasid TMW jm esitlusfestivalide rolli nii kvaliteetse ajaviite pakkujatena kui ka uue talendi ja kultuuriilmingute tutvustajate ning valdkondade vaheliste koostööde edendajatena. Kasvavate trendidena peetakse olulisteks esitlusfestivalide keskkonnateadlikkust, sotsiaalset vastutustundlikkust, artistide tegevuse toetamist ja koostööde soodustamist.

TMW tulevikufestivali uuringu küsimustele vastas 245 inimest 32 riigist, neist 84 artisti, 27 partnerorganisatsiooni esindajat ja 134 festivali külastajat.  Uuringu käigus kogutud andmestikku kasutab TMW nii tänavu augustis toimuva festivali kui ka lähiaastate strateegia ja tegevuste kavandamisel.

 

27.–30. augustil toimuv TMW 2020 korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele, mis aitavad vältida koroonaviiruse levitamist või sellesse nakatumist.

TMW 2020 kavas on kolmepäevane muusikaprogramm, konverents Eesti Kunstiakadeemias ja  linnafestivali üritused. Festivali uuendatud programm kuulutatakse järk-järgult välja juuni ja juuli jooksul.

TMW 2020 festivalipassid on müügil festivali veebipoes. Telia klientidele kehtib TMW passide ja piletite ostmisel eelmüügist 20% hinnasoodustus tavahinnast.

TMW 2020 esitleja on Telia. Festivali korraldab Shiftworks OÜ koos paljude partnerite ja kaaskorraldajatega. Festivali muusikaprogramm valmib koostöös agentuuriga Damn.Loud, konverentsi muusikatööstuse programm koostöös Eesti muusika arendus- ja ekspordikontoriga Music Estonia.

Festivali toetavad Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Kultuurkapital, Tallinna Ettevõtlusamet ja EAS.

TMW rahvusvahelisi tegevusi, mille eesmärk on tutvustada Eestit kui atraktiivset sihtkohta muusika- ja kultuurihuvilistele, toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.